Lokace hodinek

 Jak funguje lokace u těchto hodinek?

Hodinky Gator1 využívají k lokaci služby GPS a GSM, hodinky Gator 2 navíc i AGPS a WIFI. Hodinky Gator3 vyuzivaji GPS, AGPS a WIFI.

GPS – jedná se o nejpřesnější formu sledovaní hodinek, neboť v tomto případě se využívá trilaterace, neboli signál ze 3 satelitů. Datový bod ze satelitů je sledován každých 90 vteřin, pokud je dítě venku a pohybuje se.

WIFI – zde, podobně jako u GPS, je potřebná trilaterace, tzn. 3 WiFi hotspoty v okolí hodinek, aby mohla být lokace co nejpřesnějsí.

GSM (Smart GSM) – tato lokace využívá vysílače mobilního signálu v okolí.  Hodinkami je použita pouze tehdy, pokud není v oblasti dostupný GPS signál nebo lze v místě detekovat méně, než 3 WiFi spoty. Tato lokace, kdy jsou využity vysílače mobilního signálu je nejméně přesná, protože tyto vysílače jsou od sebe často velmi vzdáleny. Toto platí zejména v méně osídlených oblastech kde těchto vysílačů není tolik.

Mohou se vyskytnout případy, kdy zkontrolujete vaši aplikaci a uvidíte, že vaše dítě je v místě, ve kterém ve skutečnosti není nebo ani nemůže být. Např. aplikace zobrazí, že je dítě někde jinde a ne ve škole, kde má být. To je proto, že dítě a hodinky jsou uvnitř budovy (bez GPS), nebo v oblasti s méně než 3 wifi hotspoty (což bývá právě hodně ve školách), tudíž hodinky k lokaci v danou dobu využívají signál z mobilních vysílačů v okolí.

V tomto případě prosím používejte v aplikaci funkci historie lokací. Pomocí této historie lokací v aplikaci zjistíte trasu, kterou se vaše dítě pohybovalo a zjistíte jeho poslední venkovní polohu. GPS je nejpřesnější lokátor a vždy zachycuje poslední venkovní umístění.